Har du en äldre katt och ännu inte försäkrat den? Vi har försökt ta reda på vad som gäller. På de flesta försäkringsbolag kan man teckna en ny försäkring när kattens ålder är från sex veckor och uppåt. Ibland finns dock en övre åldersgräns för nyteckning, exempelvis 7 år. Om du har en yngre katt, så hänvisar vi dig till vår ordinarie jämförelse av kattförsäkringar, annars läs vidare.

Har du en äldre katt?

Det går i många fall bra att teckna kattförsäkring även för seniora katter, men en del försäkringsbolag har vid teckning en åldersgräns och det kan krävas ett veterinärintyg.

Om försäkring för gamla katter

Äldre katter kan behöva anpassad mat samt lite extra kärlek och omtanke. Många sjukdomar är vanligare för äldre katter och äldre katter har ofta mindre ork. Den gamla katten kanske inte vill gå ut så mycket längre och vilar desto mer. Men så länge katten mår bra kan den ha några fina år kvar på ålderns höst och då är det ju viktigt att du har en bra försäkring för din vän.

Livförsäkring som trappas av

Kattens livsförsäkring börjar ofta trappas av vid ca: 6 års ålder och sänks då varje år tills det upphör helt upphör eller sätts till en lägstanivå, runt 10 till 13 års ålder. Detta varierar lite mellan olika försäkringsbolag.

Veterinärvårsförsäkring

Veterinärvårdsförsäkringen gäller för kostnader för undersökningar och behandling om din katt blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Om du har en tecknad försäkring fortsätter veterinärvårdsförsäkringen gälla under hela kattens liv, vanligen upp till ett maxbelopp under ett år. Maxbeloppet kan dock minska i takt med att katten blir äldre.

Lämna ett svar