Av vad vi förstått går det ofta bra att byta kattförsäkring även för äldre seniora katter, men mest lämpligt är det nog om katten sedan tidigare är frisk och skadefri. Detta inlägg behandlar ägare med äldre katt som har en befintlig kattförsäkring men vill byta till en annan. Vi kommer att gå igenom vad vi anser viktigt.

Om du vill försäkra en vuxen eller äldre katt som inte redan har kattförsäkring, kan du läsa inlägget: ”Försäkra vuxen katt eller äldre katt utan tidigare kattförsäkring”.

Om försäkring för gamla katter

Katter blir ofta 12 till 15 år gamla. Ibland bli uppåt 20 år och i enstaka fall mer. Äldre katter kan behöva anpassad mat samt lite extra kärlek och omtanke. Många sjukdomar är vanligare för äldre katter och äldre katter har ofta mindre ork. Den gamla katten kanske inte vill gå ut så mycket längre och vilar desto mer. Men så länge katten mår bra kan den ha några fina år kvar på ålderns höst.  Om du har en bra försäkring för din vän säkerställer du ju även att du har råd att behålla din katt även om skada eller sjukdom uppstår.

Livförsäkring upphör

Kattens livsförsäkring upphör vanligen helt när katten nått 10 till 13 års ålder. Ibland trappas den även ner de sista åren. Kontrollera vad som gäller i din kattförsäkring. Notera att livförsäkring vanligtvis inte ingår i ordinarie kattförsäkring, utan väljs till mot extra kostnad.

Veterinärvårsförsäkring fortsätter gälla

Veterinärvårdsförsäkringen täcker ju kostnader för undersökningar och behandlingar om katten blir sjuk eller råkar ut för en olycka. När du har en tecknad försäkring fortsätter den normalt att gälla genom kattens liv och begränsas av maxbeloppet per år.

Villkor för självrisk kan ändras

Vi har noterat att i vissa fall, t.ex. för ManyPets Standard kan man välja att ha 0 kr i fast självrisk, men från 9 års ålder gäller minst 1500kr i fast självrisk. Så självrisken kan ändras i takt med att katten blir äldre.

Karens

Vid nyteckning av en kattförsäkring finns normalt en karenstid då uppkomna sjukdomar eller tillstånd inte täcks under ett visst antal dagar. Dock om du byter från befintlig till ny försäkring till katten och den tidigare varit oavbrutet försäkrade brukar normalt ingen karenstid infalla.

När är det lämpligt att byta kattförsäkring?

Vi har försökt ta redan på detta och kommit fram till att avtalet för en kattförsäkring löper ofta ett år i taget, detta oavsett om du betalar månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller årsvis. Vilket datum detta årsförfallodatum inträffar kan man kontrollera i avtalet med nuvarande försäkringsbolag. Av vad vi förstått är det särskillt viktigt att se till att den nya försäkringen börjar när den gamla slutar, så det inte blir något glapp emellan.

Att byta kattförsäkring för äldre katt

Så länge katten är frisk och skadefri ska det inte vara några problem att byta kattförsäkring. Men det kan finnas en övre åldersgräns.

Om katten behandlats för sjukdom eller skada

Om katten har ett återkommande problem eller tidigare behandlad sjukdom eller skada, så kan det leda till ett undantag i försäkringen. Om katten just nu står under veterinärbehandling eller behandlas för sjukdom eller skada, så kommer det också där träda in ett undantag för just detta. Detta bör ju vara särskillt viktigt att kolla upp vid ev. byte av kattförsäkring.

Fri flytträtt (Möjlighet till: Utan undantag för tidigare skada / sjukdom)

Dock erbjuder en del försäkringsbolag, exempelvis ICA kattförsäkring, en möjlighet att försäkra katter med tidigare behandlade skador eller sjukdomar utan undantag. Detta om katten varit oavbrutet försäkrad och nu är frisk samt helt återställd sedan ett visst antal dagar tillbaka (exempelvis 180 dagar). Vad som gäller för sin katt får man ju kolla upp innan man byter.

Tillvalet ”Tidigare besvär”

Sedan har vi sett att tillvalet ”tidigare besvär” finns för ManyPets kattförsäkring där man ersätter upp till 7000kr per år i veterinärkostnader för tidigare skada eller sjukdom som katten behandlats för inom de senaste två åren. Dock ej besvär som behandlats under de senate tre månaderna innan försäkringen startat.

Glöm inte avsluta den gamla försäkringen

Om du byter kattförsäkring, glöm inte säkerställa att det nya försäkringsbolaget eller du själv avslutar den gamla kattförsäkringen.

Jämför kattförsäkringar

Vi har sammanställt några saker som kan vara intressanta att jämföra för dig med äldre katt och som planerar att byta kattförsäkring. Mer omfattande jämförelse och information om jämförelsen hittar du i vår ordinarie jämförelse.

*  Innehåller annonslänkar – Vi reserverar oss för ev. felskrivningar.

FörsäkringMax­ersättningMöjlig självriskSjälvrisk­periodRecept­belagd medicinRehabMR och CT röntgenStrålning och cellgifterOrdi­nerat foderTandvårdÅlder för giltighetstid på ev. livförsäkringRabatterAnnonslänkar
Lassie kattförsäkring
Lassie Stor

Prisvärt toppvalPrisvärt toppval

150 000 kr0 / 1500 / 3500 kr +
15 / 25 %
365 dagarIngårIngår(Upp till 12 000kr/år)IngårIngårIngår(Upp till 6000kr/år)TR / (FORL)
Täcker tandvård vid olycka
TR / (FORL) ersätts om det uppkommer efter en väntetid på 12 månader från försäkringens startdag.
13 år
Kan tecknas t.o.m. 6 års ålder. Upphör från och med det försäkringsår katten fyller 13 år.
Poängsystem i app som ger rabatterSE DITT PRIS
Hedvig kattförsäkring
Hedvig Premium

Vi gillarVi gillar

160 000 kr0 / 2500 kr +
15 %
365 dagarIngår
Upp till 10 000kr/år
Ingår
Upp till 10 000kr/år
IngårIngår
Upp till 15 000kr/år
Ingår(Upp till 6000kr/år)TR / (FORL)
Täcker tandvård vid olycka
TR / (FORL) ersätts efter en karenstid på 6 månader.
Gäller inte om katten är äldre än 6 år när du tecknar försäkringen.10kr rabatt per månad per värvad vän via personlig rabattkod eller länk. Tillslut kan du få en gratis kattförsäkring.SE DITT PRIS
Svedea kattförsäkring
Svedea

Vårt toppvalVi gillar

90 000 kr2000 / 2900 / 4500 kr +
15 / 25 %
130 dagarIngårTillval(Upp till 6000kr/år)IngårIngår-Tandsjukdomar, TR / (FORL), Tandfrakturer (Ersätter flera tandsjukdomar med undantag för t.ex. för dålig munhälsa)13 år
Upphör det år katten fyller 13 år. Sänks 20% per år från 8 års ålder. Dock aldrig lägre än 1000kr.
20% juniorrabatt, 30% uppfödarrabatt, upp till 20% samlingsrabatt, 5% kastrationsrabatt, 20% rabatt för veterinärer eller djursjukhuspersonal
(Rabatterna kan kombineras)
SE DITT PRIS
FurryChamp Kattförsäkring
FurryChamp

Prisvärt budgetalternativ - om du frågar oss på kattförsäkringar.comVårt budgetval

60 000 kr1500 / 3000 kr + 15 / 25 %365 dagarIngårIngår(Upp till 12 000kr/år)IngårIngårIngår(Upp till 3000kr)Tandvård vid olycksfall.-15% mängd­rabatt per år vid flera försäkrade djur.SE DITT PRIS
Lassie kattförsäkring
Lassie Mellan

Vi gillarVi gillar

60 000 kr0 / 1500 / 3500 kr +
15 / 25 %
365 dagarIngår
Upp till 6000kr/år
Ingår(Upp till 6 000kr/år)IngårIngårIngår(Upp till 3000kr/år)TR / (FORL)
Täcker tandvård vid olycka
TR / (FORL) ersätts om det uppkommer efter en väntetid på 12 månader från försäkringens startdag.
13 år
Kan tecknas t.o.m. 6 års ålder. Upphör från och med det försäkringsår katten fyller 13 år.
Poängsystem i app som ger rabatterSE DITT PRIS
Hedvig kattförsäkring
Hedvig Standard

Vi gillarVi gillar

60 000 kr0 / 2500 kr +
25 %
365 dagarIngår
Upp till 6000kr/år
Ingår
Upp till 6000kr/år
IngårIngår(Upp till 10 000kr/år)Ingår(Upp till 3000kr/år)TR / (FORL)
Täcker tandvård vid olycka
TR / (FORL) ersätts efter en karenstid på 6 månader.
Gäller inte om katten är äldre än 6 år när du tecknar försäkringen.10kr rabatt per månad per värvad vän via personlig rabattkod eller länk. Tillslut kan du få en gratis kattförsäkring.SE DITT PRIS
Svedea kattförsäkring
Svedea

Vårt toppvalVi gillar

60 000 kr2000 / 2900 / 4500 kr +
15 / 25 %
130 dagarIngårTillval(Upp till 6000kr/år)IngårIngår-Tandsjukdomar, TR / (FORL), Tandfrakturer (Ersätter flera tandsjukdomar med undantag för t.ex. för dålig munhälsa)13 år
Upphör det år katten fyller 13 år. Sänks 20% per år från 8 års ålder. Dock aldrig lägre än 1000kr.
20% juniorrabatt, 30% uppfödarrabatt, upp till 20% samlingsrabatt, 5% kastrationsrabatt, 20% rabatt för veterinärer eller djursjukhuspersonal
(Rabatterna kan kombineras)
SE DITT PRIS
Ica Kattförsäkring
ICA Försäkring

Vårt toppvalVi gillar

60 000 kr2000 / 3000 kr +
15 / 25 %
130 dagarIngårIngår (Upp till 6000kr/år)IngårIngår-Tandsjukdomar, TR / (FORL), Tandfrakturer (Ersätter flera tandsjukdomar med undantag för t.ex. för dålig munhälsa)13 år
Upphör det år katten fyller 13 år. Sänks 20% per år från 8 års ålder. Dock aldrig lägre än 1000kr.
ICA-bonus för försäkrings­kostnadenSE DITT PRIS
FurryChamp Kattförsäkring
FurryChamp

En av de billigaste kattförsäkringarna i vår jämförelseBillig

30 000 kr1500 / 3000 kr + 15 / 25 %365 dagarIngårIngår(Upp till 12 000kr/år)IngårIngårIngår(Upp till 3000kr)Tandvård vid olycksfall.-15% mängd­rabatt per år vid flera försäkrade djur.SE DITT PRIS
Svedea kattförsäkring
Svedea

Vårt toppvalVi gillar

30 000 kr2000 / 2900 / 4500 kr +
15 / 25 %
130 dagarIngårTillval(Upp till 6000kr/år)IngårIngår-Tandsjukdomar, TR / (FORL), Tandfrakturer (Ersätter flera tandsjukdomar med undantag för t.ex. för dålig munhälsa)13 år
Upphör det år katten fyller 13 år. Sänks 20% per år från 8 års ålder. Dock aldrig lägre än 1000kr.
20% juniorrabatt, 30% uppfödarrabatt, upp till 20% samlingsrabatt, 5% kastrationsrabatt, 20% rabatt för veterinärer eller djursjukhuspersonal
(Rabatterna kan kombineras)
SE DITT PRIS
Ica Kattförsäkring
ICA Försäkring


Vårt toppvalVi gillar

30 000 kr2000 / 3000 kr +
15 / 25 %
130 dagarIngårIngår(Upp till 6000kr/år)IngårIngår-Tandsjukdomar, TR / (FORL), Tandfrakturer (Ersätter flera tandsjukdomar med undantag för t.ex. för dålig munhälsa)13 år
Upphör det år katten fyller 13 år. Sänks 20% per år från 8 års ålder. Dock aldrig lägre än 1000kr.
ICA-bonus för försäkrings­kostnadenSE DITT PRIS
Lassie kattförsäkring
Lassie Mini
30 000 kr0 / 1500 / 3500 kr +
15 / 25 %
365 dagar-----TR / (FORL)
Täcker tandvård vid olycka
TR / (FORL) ersätts om det uppkommer efter en väntetid på 12 månader från försäkringens startdag.
13 år
Kan tecknas t.o.m. 6 års ålder. Upphör från och med det försäkringsår katten fyller 13 år.
Poängsystem i app som ger rabatterSE DITT PRIS
Hedvig kattförsäkring Basic
Hedvig Basic
30 000 kr0 / 3500 kr +
25 %
365 dagar-------10kr rabatt per månad per värvad vän via personlig rabattkod eller länk. Tillslut kan du få en gratis kattförsäkring.SE DITT PRIS

Lämna ett svar