Många kattägare eller hundägare ställer sig frågan om coronavirus kan smitta från människa till katt eller hund samt om smitta kan överföras mellan katter eller hundar. Vi har försökt hitta källor som kan ge svar på detta.

Covid-19 kan överföras från människa till hund eller katt

Ett antal rapporter har visat att viruset kan överföras från människa till katt och hund.

Statens Veterinärmedicinska Anstallt 2020-10-12

Enligt SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt), visar ett antal rapporter att SARS-CoV-2 kan överföras från människor till katt, hund, iller och mink under vissa omständigheter.

Katter mer mottagliga för covid-19 än hundar

Man anger också att de rapporter som finns tyder på att katter är mer mottagliga för covid-19 än hundar. Enligt informationen kan katter till skillnad från hundar utveckla sjukdomssymptom. Smittämne hos kattdjur har sammanfallit med övergående symtom för luftvägar eller mag- och tarmkanal. 

Kan katter eller hundar smitta människor med covid-19 ?

SVA skriver på sin webbsida att det i dagsläget (2020-10-12) inte finns några kända rapporter om att smitta från hund eller katt till människa ska ha överförts. Dock betonar man att detta ändå inte kan uteslutas.

SVA:s bedömning är dock att covid-19-epidemin drivs av smittspridning mellan människor. Eventuell smittspridning från djur till människa anses när artikeln skrivs som försumbar. 

Följ normala hygienrutiner

SVA:s skriver att vanlig handtvätt med tvål och vattenär lämpligt. Detta före och efter att man har kontakt med djuret. Samtidigt skriver man att djurägare med bekräftad covid-19 för säkerhets skull gör begränsa sina kontakter med husdjur. 

Om min katt blir sjuk?

Titta gärna i vår jämförelse för en översikt om vad som ingår. Om din katt blir sjuk kan du med de flesta kattförsäkringarna boka in ett kostnadsfritt besök via på mobilen på FirstVet. Gäller det tandvård kan du se vår sammanställning om det.

Lämna ett svar