Det är alltid en viss tillfredsställelse att få rabatt när du köper något, såsom rabatt på kattförsäkring. I syfte att ge den tillfredsställelsen, har vi försökt ta reda på vilka rabatter man kan få. Å andra sidan, kom dock ihåg att rabatter är en av många parametrar när du väljer en kattförsäkring. Som en följd av det kanske du vill ser fler parametrar än bara rabatt. Ta då gärna en titt på vår kompletta jämförelse.

Rabatt på kattförsäkring – Vi listar rabatterna

Nedan har vi listat de rabatter vi kunde hitta när vi skrev detta inlägg. Notera att det säkerligen kan finnas fler rabatter. När du trycker på teckna och fyller i dina uppgifter får du reda på ditt pris och eventuella rabatter.

FörsäkringRabatter
Lassie kattförsäkring
Lassie Stor

Prisvärt toppvalPrisvärt toppval

Poängsystem i app som ger rabatter
Hedvig kattförsäkring
Hedvig Premium

Vi gillarVi gillar

10kr rabatt per månad per värvad vän via personlig rabattkod eller länk. Tillslut kan du få en gratis kattförsäkring.
FurryChamp Kattförsäkring
FurryChamp

Prisvärt budgetalternativ - om du frågar oss på kattförsäkringar.comVårt budgetval

15% mängd­rabatt per år vid flera försäkrade djur.
Lassie kattförsäkring
Lassie Mellan

Vi gillarVi gillar

Poängsystem i app som ger rabatter
Hedvig kattförsäkring
Hedvig Standard

Vi gillarVi gillar

10kr rabatt per månad per värvad vän via personlig rabattkod eller länk. Tillslut kan du få en gratis kattförsäkring.
FurryChamp Kattförsäkring
FurryChamp

En av de billigaste kattförsäkringarna i vår jämförelseBillig

15% mängd­rabatt per år vid flera försäkrade djur.
Lassie kattförsäkring
Lassie Mini
Poängsystem i app som ger rabatter
Hedvig kattförsäkring Basic
Hedvig Basic
10kr rabatt per månad per värvad vän via personlig rabattkod eller länk. Tillslut kan du få en gratis kattförsäkring.

Kattförsäkring rabatt – Olika typer av rabatter

Huvudsakligen har de flesta försäkringsbolag olika typer av rabatter för kattförsäkringar. När allt kommer omkring handlar det ju om att attrahera olika typer av kunder utifrån deras önskemål och behov. Detta medför att det finns en rad olika rabatter som riktar sig till exempelvis dig med kattunge, uppfödare eller lojalitetsrabatter för kunder inom ett visst försäkringsbolag.

Mängrabatt

Detta innebär att du får rabatt när du försäkrar fler än ett djur. Perfekt för dig som har många katter. I själva verket är detta en varaktig rabatt utan tidsbegränsning, så länge du har flera djur försäkrade.

Kattungerabatt

Detta innebär en ofta rejäl rabatt under exempelvis första året, då på villkor att du försäkrar kattungen innan den uppnått en viss ålder. För att klargöra, är ju det ur försäkringsbolagens synpunkt bra om du från början väljer just dem, eftersom det är sannolikt att du behåller den försäkring du valde från början. Att byta till ett annat försäkringsbolag kan också kräva intyg och innebär vanligen en karenstid. I slutändan får vi inte glömma att detta är en tidsbegränsad rabatt.

Klubbrabatt

Rabatt på kattförsäkringar som gäller om du är med i en kattklubb, antingen  SVERAK – Sveriges Kattklubbars Riksförbund eller många av de andra kattklubbar som finns, t.ex. Aby/Somaliringen, Bengalföreningen, Birmasällskapet, Brittringen, Nordiska Rexringen, Ragdollklubben, Scandinavian Ragdoll Club, Siames och Orientalgruppen, Skogkattslingan, The Maine Club.

Uppfödarrabatt

Detta kräver vanligen att du har ett registrerat katteri och är en rabatt som riktar sig just till uppfödare. Vissa försäkringsbolag riktar sig just till uppfödare och som en följd av det kan man erbjuda tilläggsförsäkring eller speciella villkor för just kattuppfödare.

Samlingsrabatt

Flera av de stora försäkringsbolagen erbjuder exempelvis bilförsäkring, hemförsäkring, olycksfallsförsäkring m.m. Som en konsekvens av det kan man ge samlingsrabatt som belöning för att du samlar flera försäkringar i samma försäkringsbolag.

Webbrabatt

Att du som kund själv tecknar en försäkring via formulär sparar tid och personalkostnader. Mot den bakgrunden kan vi förstå varför det finns webbrabatter.

Rabatt / bonus vid skadefrihet

Detta innebär nämligen att om din katt är skadefri under en viss tid, t.ex. två år så blir konsekvensen av detta att du antingen får en rabatt eller bonus vid skadetillfälle.

Övriga rabatter

För att sammanfatta det hela är listan med rabatter lång. Som ett exempel ytterligare rabatter vill vi också nämna rabatt för id-märkt blandras och rabatt för kattungeköpare.

Är det viktigt med rabatt?

När allt kommer omkring vill vi säga att det viktigaste är att du tecknar den försäkring som du anser är bäst utifrån dig och din katts behov. Mot bakgrund av det, kan ju dock ekonomi vara en viktig parameter och där kommer rabatter in i bilden. Men stirra dig nu inte blind på enbart rabatter. Jämfört med alla de andra parametrar som finns när du väljer kattförsäkring är det viktigt att inse rabatt kommer ganska långt ner på listan.

Slutligen vill vi av den orsaken påminna om att du kan använda vår mer kompletta jämförelse för att ge bättre underlag när du ska jämföra kattförsäkringar.

Lämna ett svar