Att dåliga tänder kan innebära lidande för din katt förstår vi alla. Med tillgång till tandvård går det dock att göra mycket för att åtgärda problem med kattens tänder. Dock kan det bli en dyr historia om du inte kan få ersättning från din kattförsäkring.

Tandvård katt – Jämförelse av kattförsäkringar

Du kan även titta i vår mer kompletta jämförelse av kattförsäkringar om du vill se fler jämförelsepunkter.

* Vi samlar själva in datan och reserverar oss för ev. felskrivningar. Jämförelsen innehåller annonslänkar.

FörsäkringMax­ersättningSjälvrisk­periodTandvårdAnnonslänk
ManyPets
ManyPets Premium

Vårt toppvalVårt toppval

140 000 kr365 dagarTandsjukdomar, TR (FORL), tandskador. (Ersättning upp till maxbeloppet. Undantag för dålig munhälsa.)SE DITT PRIS
Lassie kattförsäkring
Lassie Stor

Mest prisvärd om du frågar oss på kattförsäkringar.comPrisvärd

150 000 kr365 dagarTR / (FORL)
Täcker tandvård vid olycka
TR / (FORL) ersätts om det uppkommer efter en väntetid på 12 månader från försäkringens startdag.
SE DITT PRIS
Svedea kattförsäkring
Svedea

Vårt toppvalVi gillar

90 000 kr130 dagarTR (FORL), Tandsjukdomar (stomatit och gingvit), Tandfrakturer och rotspetsabscesser p.g.a. yttre våld. (Bettkorrigering i medicinskt syfte, kvarsittande mjölktänder eller frakturer på mjölktänder ingår om katten försäkrats sedan före 120 dagars ålder. TR (FORL) ersätts om katten varit försäkrad hos dem sedan före två års ålder. Undantag för dålig munhälsa.)SE DITT PRIS
ManyPets
ManyPets Standard

Vårt toppvalVi gillar

60 000 kr365 dagarTandsjukdomar, TR (FORL), tandskador. (Ersättning upp till maxbeloppet. Undantag för dålig munhälsa.)SE DITT PRIS
Lassie kattförsäkring
Lassie Mellan

Vårt toppvalVi gillar

60 000 kr365 dagarTR / (FORL)
Täcker tandvård vid olycka
TR / (FORL) ersätts om det uppkommer efter en väntetid på 12 månader från försäkringens startdag.
SE DITT PRIS
Svedea kattförsäkring
Svedea

Vårt toppvalVi gillar

60 000 kr130 dagarTR (FORL), Tandsjukdomar (stomatit och gingvit), Tandfrakturer och rotspetsabscesser p.g.a. yttre våld. (Bettkorrigering i medicinskt syfte, kvarsittande mjölktänder eller frakturer på mjölktänder ingår om katten försäkrats sedan före 120 dagars ålder. TR (FORL) ersätts om katten varit försäkrad hos dem sedan före två års ålder. Undantag för dålig munhälsa.)SE DITT PRIS
Ica Kattförsäkring
ICA Försäkring

Vårt toppvalVi gillar

60 000 kr130 dagarTR (FORL), Tandsjukdomar (stomatit och gingvit), Tandfrakturer och rotspetsabscesser p.g.a. yttre våld. (Bettkorrigering i medicinskt syfte, kvarsittande mjölktänder eller frakturer på mjölktänder ingår om katten försäkrats sedan före 120 dagars ålder. TR (FORL) ersätts om katten varit försäkrad hos dem sedan före två års ålder. Undantag för dålig munhälsa.)SE DITT PRIS
ManyPets
ManyPets Bas
30 000 kr365 dagarTandskador orsakade av olycksfall.SE DITT PRIS
Svedea kattförsäkring
Svedea
30 000 kr130 dagarTR (FORL), Tandsjukdomar (stomatit och gingvit), Tandfrakturer och rotspetsabscesser p.g.a. yttre våld. (Bettkorrigering i medicinskt syfte, kvarsittande mjölktänder eller frakturer på mjölktänder ingår om katten försäkrats sedan före 120 dagars ålder. TR (FORL) ersätts om katten varit försäkrad hos dem sedan före två års ålder. Undantag för dålig munhälsa.)SE DITT PRIS
Ica Kattförsäkring
ICA Försäkring

30 000 kr130 dagarTR (FORL), Tandsjukdomar (stomatit och gingvit), Tandfrakturer och rotspetsabscesser p.g.a. yttre våld. (Bettkorrigering i medicinskt syfte, kvarsittande mjölktänder eller frakturer på mjölktänder ingår om katten försäkrats sedan före 120 dagars ålder. TR (FORL) ersätts om katten varit försäkrad hos dem sedan före två års ålder. Undantag för dålig munhälsa.)SE DITT PRIS
Lassie kattförsäkring
Lassie Mini
30 000 kr365 dagarTR / (FORL)
Täcker tandvård vid olycka
TR / (FORL) ersätts om det uppkommer efter en väntetid på 12 månader från försäkringens startdag.
SE DITT PRIS

I vår jämförelse av kattförsäkringar kan du se att det kan skilja mycket mellan olika försäkringar för hur omfattande ersättning för tandvård som ingår. Ibland ingår tandvård till katten som standard, ibland är det tillval och ibland finns endast begränsad möjlighet för ersättning för tandvård. I kattförsäkringar med ett lite högre maxbelopp på ca: 60 000kr eller mer ingår ofta lite mer omfattande tandvård, men det är långt i från alltid så enkelt.

Av vad vi kan se ingår i flera fall t.ex. bettkorrigering i medicinskt syfte, kvarsittande mjölktänder och frakturer på mjölktänder. Dock finns ofta ett krav på att försäkring ska ha tecknats för katten innan viss ålder uppnåtts.

Pris för tandvård till katt

Om du inte har någon försäkring eller om din katteförsäkring inte täcker tandvården fullt ut, så kan du själv tvingas stå för kostnader på i värsta fall tusentals kronor. I många fall ingår dock olika typer av tandvård i en vanlig kattförsäkring. Se jämförelsen ovan.

Att dra ut en tand kan kosta så mycket som 5000kr och en undersökning inkl att ta bort tandsten kan kosta mellan 2000 – 4000kr grovt uppskattat.

Se jämförelse av tandvård kattförsäkringar och få ditt pris

TR / FORL katt

TR (tandresorption) benämndes tidigare FORL (Feline Odontoclastic Resorption Lesions). På wikipedia kan vi läsa att det kan vara en mycket smärtsam sjukdom där tänder successivt bryts ner och ersätts med benvävnad. Till slut måste drabbade tänder dras ut under narkos. Det är relativt vanligt med TR / FORL för katter, samtidigt som det ibland kan vara kostsamt.

Av vad vi kan se i vår jämförelse ingår TR / (FORL) i flera av kattförsäkringarna, då vanligen för de som är lite mer omfattande med lite högre månadskostnad. Ibland ingår det inte alls.

Notera också att den tandvård som ingår t.ex. TR / (FORL) ibland kan ha ett begränsat belopp per år. Ofta finns dock inte någon annan gräns än kattförsäkringens maxbelopp, t.ex. 60 000kr.

Se jämförelse om TR/FORL ingår

TR / FORL katt – kostnad utan försäkring

Om din kattförsäkring inte täcker TR (FORL) eller om du inte har någon kattförsäkring kan kostnaden för sövning, röntgen och att dra ut två tänder vara exempelvis 5000kr och upp emot 10 000kr ifall det rör sig om fler tänder.  Att ha en kattförsäkring för några hundra per månad är inte mycket jämfört med att få betala höga kostnader själv om katten blir sjuk. Se vår jämförelse för vilken tandvård som ingår i olika jämförda kattförsäkringar.

Se TR/FORL i vår jämförelse

Tandsjukdomar för katter

Några av försäkringsbolagen vi jämfört anger specifikt att dom ersätter tandsjukdomar. Vissa benämner exakt vilka tandsjukdomar som ingår, medans andra enbart nämner t.ex TR / FORL och i vissa fall verkar det inte ingå alls. Ofta finns ett undantag som säger att om tandsjukdomen beror på dålig munhälsa så får man ingen ersättning från försäkringen.

Se om tandsjukdomar ingår i vår jämförelse av kattförsäkringar

Tandvård – Tandskada katt

De flesta kattförsäkringar verkar ersätta tandskador orsakade av olycksfall. När vi studerat villkoren för olika kattförsäkringar fastnade vi för benämningen ”plötslig yttre händelse som drabbat djuret fysiskt” som definition av olycka. En tandskada bör då handla om en olycka.

Se jämförelse av tandvård kattförsäkringar och få ditt pris

Borsta kattens tänder och förebygg dålig munhälsa

Vad kostar tandvård för katt?Genom att borsta kattens tänder regelbunden och gärna varje dag, så förebygger man tandsten och tandköttsinflammation. Du håller tänderna fria från plack och upptäcker också lättare om katten har ont i en tand.

Att sköta kattens munhälsa minskar risken för plötsliga och höga utgifter för tandvård till katten. Det är också skönt att slippa betala självrisk mer än nödvändigt.

Notera att flera kattförsäkringar även har undantag för dålig munhälsa, vilket innebär att om kattens problem beror på du inte skött din katts munhälsa så gäller inte kattförsäkringen.

Vanliga frågor om tandvård för katter

En tandskada handlar om en olycka. Många kattförsäkringar ersätter tandskador eller tandfrakturer, men ibland ingår det inte.

Ofta ingår tandskador och ibland även tandskador. Det skiljer en hel del mellan olika kattförsäkringar hur mycket tandvård som ingår. Se gärna vår jämförelse för att bringa mer klarhet i detta.

TR står för Tandresorption och är en sjukdom som innebär att tänderna bryts ner. Sjukdomen är vanlig hos katter och då särskillt äldre individer. TR kan vara mycket smärtsamt och innebär att tanden bryts ner och ersätts med benvävnad. (Källa Wikipedia)

Om din kattförsäkring täcker tandvård betalar du normalt självrisken en gång under självriskperioden. Många kattförsäkringar täcker dock endast tandskador och ibland innebär det att du måste betala ur egen ficka även om du har kattförsäkring. En undersökning med polering, narkos och röntgen kan exempelvis kosta exempelvis 2000 till 4000 kr. Att dra ut en tand kan grovt uppskattat kosta t.ex. 5000kr och lite lägre för en mjölktand. Exakt vad det kostar får man fråga sin veterinärklinik. Poängen är dock att det kan dra iväg mycket och det kan vara skönt att välja en kattförsäkring med lite mer omfattande ersättning för både tandskador och tandsjukdomar.

Lämna ett svar