Att dåliga tänder kan innebära lidande för din katt förstår vi alla. Med tillgång till tandvård går det dock att göra mycket för att åtgärda problem med kattens tänder. Dock kan det bli en dyr historia om du inte kan få ersättning från din kattförsäkring.

Jämförelse av tandvård

I vår jämförelse av kattförsäkringar kan du se att det kan skilja mycket mellan olika försäkringar för hur omfattande ersättning för tandvård som ingår. Ibland ingår tandvård som standard, ibland är det tillval och ibland finns endast begränsad möjlighet för ersättning för tandvård. Notera att vi jämfört kattförsäkringar med maxbelopp på ca: 60 000kr, vilket ofta innebär en något mer omfattande försäkring där t.ex. tandvård kan ingå.

Av vad vi kan se ingår i flera fall t.ex. bettkorrigering i medicinskt syfte, kvarsittande mjölktänder och frakturer på mjölktänder. Dock finns ofta ett krav på att försäkring ska ha tecknats för katten innan viss ålder uppnåtts.

FörsäkringTandvård
Bought By Many
Bought By Many
Standard

Vårt toppvalVårt toppval

Tandsjukdomar, TR (FORL), tandskador. (Undantag för dålig munhälsa. Årlig tandvårdskontroll krävs.)Teckna
Svedea
Svedea

Vårt toppvalVi gillar

TR (FORL) och tandfraktur (Bettkorrigering i medicinskt syfte och kvarsittande mjölktänder ingår om katten försäkrats innan 120 dagars ålder. TR (FORL) ersätts upp till 12 000kr/år)Teckna
Ica Försäkring
ICA Försäkring

Vårt toppvalVi gillar

TR (FORL) och tandfraktur (Bettkorrigering i medicinskt syfte och kvarsittande mjölktänder ingår om katten försäkrats innan 120 dagars ålder. TR (FORL) ersätts upp till 12 000kr/år)Teckna
Moderna Djurförsäkringar

Moderna Dubbel
Tandskador (Bettkorrigering i medicinskt syfte, frakturer på mjöltänder ingår normalt om katten försäkrats innan 4 månaders ålder.)Teckna
Sveland Djurforsakringar
Sveland Favorit
Flera tandsjukdomar, TR (FORL) och tandfraktur ingår. (Undantag för dålig munhälsa. TR (FORL) ersätts upp till 4000kr/år.)Teckna
if
If Stor
TR / (FORL), tandskador (TR / (FORL) ersätts upp till 60 000kr med 12 månaders karens från nyteckning av försäkringen.)Teckna
Agria Djurförsäkring
Agria Kattras
Tillval - TR / FORL (TR / (FORL) ersätts då upp till 8000kr/år) (Bettkorrigering i medicinskt syfte, frakturer på mjölktänder och kvarsittande mjölktänder ingår som standard om katten försäkrats innan 4 månaders ålder.)Teckna
Dina försäkringar
Dina försäkringar
Tillval - TR (FORL), tandsjukdomar och tandskador. (Undantag för dålig munhälsa. Upp till 20 000kr per år. Utan tillval ingår endast tandfrakturer upp till 10 000kr.)Teckna
Folksam
Folksam Stor
Endast begränsat (Bettkorrigering i medicinskt syfte och kvarsittande mjölktänder ingår om katten försäkrats innan 7 månaders ålder.)Teckna

TR / FORL

TR (tandresorption) benämndes tidigare FORL (Feline Odontoclastic Resorption Lesions). På wikipedia kan vi läsa att detta är en smärtsam sjukdom där tänder successivt bryts ner. Till slut måste drabbade tänder dras ut under narkos.

Av vad vi kan se i vår jämförelse ingår TR / (FORL) i flera av kattförsäkringarna, medans det kräver ett tillval i några försäkringar.  Ibland verkar det inte ingå alls.

Notera också att den tandvård som ingår t.ex. TR / (FORL) ersätter upp till ett begränsat maxbelopp, t.ex. 12 000 kr. I enstaka fall är maxbeloppet för tandvården satt till försäkringsbeloppet, t.ex. 60 000kr. Detta gäller av vad vi kan se Bought By Many Standard för tandvård och av IF kattförsäkring för TR / (FORL).

Tandsjukdomar

Några enstaka av försäkringsbolagen vi jämfört anger specifikt att dom ersätter tandsjukdomar. Vissa benämner istället exakt vilka tandsjukdomar som ingår, medans andra enbart nämner TR / FORL och i vissa fall verkar det inte ingå alls. Ofta finns ett undantag som säger att om tandsjukdomen beror på dålig munhälsa så får man ingen ersättning från försäkringen.

Tandvård vid tandskador

Vissa försäkringar verkar ersätta tandskador och andra tandfrakturer. I vissa fall verkar det inte ingå alls. När vi studerat villkoren för olika kattförsäkringar fastnade vi för benämningen “plötslig yttre händelse som drabbat djuret fysiskt” som definition av olycka. En tandskada bör då handla om en olycka.

Lämna ett svar