Att dåliga tänder kan innebära lidande för din katt förstår vi alla. Med tillgång till tandvård går det dock att göra mycket för att åtgärda problem med kattens tänder. Dock kan det bli en dyr historia om du inte kan få ersättning från din kattförsäkring.

Tandvård katt – Jämförelse av kattförsäkringar

I vår jämförelse av kattförsäkringar kan du se att det kan skilja mycket mellan olika försäkringar för hur omfattande ersättning för tandvård som ingår. Ibland ingår tandvård till katten som standard, ibland är det tillval och ibland finns endast begränsad möjlighet för ersättning för tandvård. I kattförsäkringar med ett lite högre maxbelopp på ca: 60 000kr eller mer ingår ofta lite mer omfattande tandvård, men det är långt i från alltid så enkelt.

Av vad vi kan se ingår i flera fall t.ex. bettkorrigering i medicinskt syfte, kvarsittande mjölktänder och frakturer på mjölktänder. Dock finns ofta ett krav på att försäkring ska ha tecknats för katten innan viss ålder uppnåtts.

FörsäkringTandvårdAnnonslänk
ManyPets
ManyPets Premium

Vårt toppvalVårt toppval

Tandsjukdomar, TR (FORL), tandskador. (Ersättning upp till maxbeloppet.)SE DITT PRIS
Lassie kattförsäkring
Lassie Stor

Vi gillarVi gillar

TR / (FORL)
Täcker tandvård vid olycka
TR / (FORL) ersätts om det uppkommer efter en väntetid på 12 månader från försäkringens startdag.
SE DITT PRIS
Moderna Djurförsäkringar
Moderna Trippel

Vårt toppvalVi gillar

Tandskador (Bettkorrigering i medicinskt syfte, frakturer på mjöltänder under första levnadsåret ingår normalt om katten försäkrats innan 4 månaders ålder.)SE DITT PRIS
Ica Kattförsäkring
ICA Försäkring

Vårt toppvalVi gillar

TR (FORL)
Tandfrakturer och rotspetsabscesser p.g.a. yttre våld. (Bettkorrigering i medicinskt syfte, kvarsittande mjölktänder eller frakturer på mjölktänder ingår om katten försäkrats sedan före 120 dagars ålder. TR (FORL) ersätts upp till 12 000kr/år om katten varit försäkrad hos dem sedan före två års ålder.)
SE DITT PRIS
ManyPets
ManyPets Standard

Vårt toppvalVi gillar

Tandsjukdomar, TR (FORL), tandskador. (Ersättning upp till maxbeloppet. Årlig kontroll av munhälsa erfordras.)SE DITT PRIS
Lassie kattförsäkring
Lassie Mellan

Vårt toppvalVi gillar

TR / (FORL)
Täcker tandvård vid olycka
TR / (FORL) ersätts om det uppkommer efter en väntetid på 12 månader från försäkringens startdag.
SE DITT PRIS
Moderna Djurförsäkringar
Moderna Dubbel
Tandskador (Bettkorrigering i medicinskt syfte, frakturer på mjöltänder under första levnadsåret ingår normalt om katten försäkrats innan 4 månaders ålder.)SE DITT PRIS
Ica Kattförsäkring
ICA Försäkring

TR (FORL)
Tandfrakturer och rotspetsabscesser p.g.a. yttre våld. (Bettkorrigering i medicinskt syfte, kvarsittande mjölktänder eller frakturer på mjölktänder ingår om katten försäkrats sedan före 120 dagars ålder. TR (FORL) ersätts upp till 12 000kr/år om katten varit försäkrad hos dem sedan före två års ålder.)
SE DITT PRIS
ManyPets
ManyPets Bas
Tandskador orsakade av olycksfall.SE DITT PRIS
Lassie kattförsäkring
Lassie Mini
TR / (FORL)
Täcker tandvård vid olycka
TR / (FORL) ersätts om det uppkommer efter en väntetid på 12 månader från försäkringens startdag.
SE DITT PRIS
Moderna Djurförsäkringar
Moderna Enkel
Tandskador (Bettkorrigering i medicinskt syfte, frakturer på mjöltänder under första levnadsåret ingår normalt om katten försäkrats innan 4 månaders ålder.)SE DITT PRIS

Pris för tandvård till katt

Om du inte har någon försäkring kan du själv tvingas stå för kostnader på i värsta fall tusentals kronor. I många fall ingår olika typer av tandvård i en vanlig kattförsäkring. Se jämförelsen ovan.

TR / FORL katt

TR (tandresorption) benämndes tidigare FORL (Feline Odontoclastic Resorption Lesions). På wikipedia kan vi läsa att detta är en smärtsam sjukdom där tänder successivt bryts ner. Till slut måste drabbade tänder dras ut under narkos. Det är relativt vanligt med TR / FORL för katter, samtidigt som det ibland kan vara kostsamt.

Av vad vi kan se i vår jämförelse ingår TR / (FORL) i flera av kattförsäkringarna, medans det kräver ett tillval i några försäkringar.  Ibland verkar det inte ingå alls.

Notera också att den tandvård som ingår t.ex. TR / (FORL) ersätter upp till ett begränsat maxbelopp, t.ex. 12 000 kr. I enstaka fall är maxbeloppet för tandvården satt till försäkringsbeloppet, t.ex. 60 000kr. Detta gäller av vad vi kan se Manypets standard eller premium för tandvård och av IF kattförsäkring för TR / (FORL).

TR / FORL katt – kostnad utan försäkring

Om din kattförsäkring inte täcker TR (FORL) eller om du inte har någon kattförsäkring kan kostnaden för sövning, röntgen och att dra ut två tänder vara exempelvis 5000kr och upp emot 10 000kr ifall det rör sig om fler tänder.  Att ha en kattförsäkring för någon hundring per månad är inte mycket jämfört med att få betala höga kostnader själv om katten blir sjuk. Se vår jämförelse för vilken tandvård som ingår i olika kattförsäkringar.

Tandsjukdomar för katter

Några enstaka av försäkringsbolagen vi jämfört anger specifikt att dom ersätter tandsjukdomar. Vissa benämner istället exakt vilka tandsjukdomar som ingår, medans andra enbart nämner TR / FORL och i vissa fall verkar det inte ingå alls. Ofta finns ett undantag som säger att om tandsjukdomen beror på dålig munhälsa så får man ingen ersättning från försäkringen. Manypets kräver t.ex. årlig kontroll av munhälsa hos veterinär.

Tandvård – Tandskada katt

Vissa försäkringar verkar ersätta tandskador och andra tandfrakturer. I vissa fall verkar det inte ingå alls. När vi studerat villkoren för olika kattförsäkringar fastnade vi för benämningen “plötslig yttre händelse som drabbat djuret fysiskt” som definition av olycka. En tandskada bör då handla om en olycka.

Vanliga frågor om tandvård för katter

Ingår tandvård i kattförsäkringar?

Ibland ingår viss tandvård och ibland är det ett tillval. Det skiljer en hel del mellan olika kattförsäkringar hur mycket tandvård som ingår. Se gärna vår jämförelse för att bringa mer klarhet i detta.

Vad är TR (FORL) ?

TR står för Tooth Resorption och är en sjukdom som innebär att tänderna bryts ner. Sjukdomen är vanlig hos katter och då särskillt äldre individer. TR är mycket smärtsamt och innebär att tandens emailj bryts ner. Behandlingen är vanligen att dra ut berörd tand.

Ersätts tandskador av kattförsäkringar?

En tandskada handlar om en olycka. Många kattförsäkringar ersätter tandskador eller tandfrakturer, men ibland ingår det inte.

Lämna ett svar