I detta inlägg tänker vi gå igenom självrisk och hur det fungerar. Inledningsvis kan vi berätta att de olika kattförsäkringar som finns i Sverige har enligt vår jämförelse samma slags upplägg för självrisk, med en fast och en rörlig del. Vi ska försöka reda ut hur det fungerar och vilka begrepp vi anser kan vara värda att hålla reda på. Notera att denna text sammanfattar våra tolkningar och det kan säkert finnas undantag.

Vad är självrisk?

Även om vi huvudsakligen tror att de flesta har koll på vad självrisk är, så vill vi ändå för att vara tydliga och gå igenom detta för att förklara mer ingående. Enligt wikipedia är det en utgift som försäkringstagaren själv står för när ersättning ska beräknas för ett skadefall, i detta fallet gällandes din katt.

Hur mycket man betalar framgår i villkoren för din försäkring, vilket i sin tur beror på vad du valde när du tecknade försäkringen. Slutligen, om du redan har en kattförsäkring kan du i de flesta fall ändra till en annan nivå, eller byta till en försäkring som har mer flexibilitet i upplägget. Använd gärna vår jämförelse till hjälp när du ska välja kattförsäkring.

Katt

En fast och en rörlig del

Till att börja med: när du tecknar din veterinärvårdsförsäkring för din katt, väljer du först vanligen nivåer för den fasta och en rörliga delen av självrisken. Ju lägre självrisk du vill ha, ju högre blir normalt försäkringspremien. På liknande sätt har en högre nivå ett motsatt förhållande och leder då generellt till en lägre premie.

Fast självrisk

Detta är en fast summa som betalas max en gång under en självriskperiod. En självriskperiod kan vara t.ex. 120 dagar. Så om din katt behöver besöka veterinär eller behandlas för skada flera gånger inom denna period, så är det fortfarande bara en enda fast självrisk som ska betalas.

Rörlig självrisk

Den rörliga delen utgörs av en procentsats (t.ex. 15%) som beräknas på den summa som kvarstår efter att den fasta delen dragits av. Så om du betalat en fast självrisk, så är det endast den rörliga som ska betalas under resten av självriskperioden.

Räkneexempel inom en självriskperiod

I exemplet nedan har vi räknat på en fast självrisk på 2000kr och en rörlig på 15%. För att illustrera skillnaden i ersättning har vi använt ett fiktivt belopp på 5000kr för veterinärbesöket. Ersättningen för veterinärbesök inom självriskperioden kan då se ut så här:

Veterinärbesök nr 1.

Veterinärbesök5 000 kr
Fast självrisk– 2000kr
Rörlig självrisk– 450kr
Ersättning2550kr
Du betalar2450kr

Veterinärbesök nr 2. (inom självriskperioden)

Veterinärbesök5000 kr
Fast självrisk0kr
Rörlig självrisk– 750kr
Ersättning4250kr
Du betalar750kr

I sammantaget kan ni se i räkneexemplet kan det vara fördelaktigt med en lång självriskperiod ur ersättningssynpunkt. Den kattförsäkring som har längst självriskperiod är av vad vi känner till Bought By Many med hela 365 dagar, näst mest har Moderna försäkringar med 180 dagar, medans övriga ligger på en bit över 100 dagar i vår jämförelse.

Ingen självrisk

Beroende på villkoren för den försäkring din katt har, kan vissa skador ge ersättning utan att du behöver betala något. Det varierar mycket från fall till fall, men kan vara t.ex. brandskador, rovdjursskador, trafikskador, kremering eller avlivning.

Hur hög självrisk ska man välja då?

Sist men inte minst, vilken nivå ska man lägga sig på? Genom att välja en låg självrisk blir din premie högre, men det kan det vara värt om tröskeln för att kunna få ut ersättning är låg. En del gillar kanske att ha en lite högre självrisk med låg månadskostnad, men ändå med tryggheten att om något allvarligt händer finns ersättning att få. Kanske är svaret att hitta en medelväg mellan månadskostnad och vad du kan tänka dig att betala vid ett skadetillfälle. Vad som är bäst för dig är svårt att svara på för oss och i slutändan är det bara du själv som kan avgöra detta.

I vår jämförelse kan man se att den lägsta möjliga fasta självrisken faktiskt är 0kr i ett fall, medans den högsta valbara ligger på 4900kr. Den rörliga varierar i jämförelsen mellan 15 och 25%.

Katt silhuett

En kommentar

  • anna hedlund skriver:

    Tack, precis vad jag behövde. Hade inte riktigt fattat vad dom menade med rörlig och fast självrisk 🙂

Lämna ett svar